برای اینکه دقیق ترین سایز کفش برای شما ارسال شود، نیاز هست تا شما سایز پای خود را به سانتی متر به ما اعلام کنید تا دقیق ترین سایز برای شما ارسال گردد.

برای این کار ۲ روش به شما پیشنهاد میکنیم تا بتوانید سایز پای خود را به سانتی متر به دست بیاورید.

روش اول:

راهنمای سایز کفش و کتانی

روش دوم:

راهنمای سایز کفش و کتانی